Curl error: Could not resolve host: www.hzo.hu
magyar | english

Bartalus, István: Ujabb adalékok a magyar zene történetéhez. In: Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. Az I. osztály rendeletéből szerkeszti Gyulai Pál osztálytitkár. X. kötet. 13. szám. 1882.

Budapest, M. Tud. Akadémia Könyvkiadó Hivatala

Ár: 6000 FT Magyar zenetörténet

kosárba teszem