Curl error: Could not resolve host: www.hzo.hu
magyar | english

Benkő Henrik: Összhangzattan

Benkő Henrik: Összhangzattan. A nemzeti zenede használatára irta Benkő Henrik nemzeti zenedei tanár, a. m. kir. operaház karnagya. Második bövitett és javitott kiadás. Függelék az Összhangzattan II-ik kiadásához. (A feladványok kidolgozása.) Irta és magyarázó jegyzetekkel ellátta Benkő Henrik nemzeti zenedei tanár, a. m. kir. operaház karnagya – Budapest, cca. 1898, "Harmonia." Első hazai zongoragyár zenemű kiadó részvénytársulat. H. 403, H. 404. [2], I-III, [1], 130, 39, [1] p. 235 mm – Simple full-cloth. Bumped. Vignette on spine. Cover soiled. Flyleaf torn off, pages heavily browned. Used. Egyszerű félvászon-kötésben. A kötéstáblák sarka behajlik. Gerincén matrica. Borítója piszkos. Az előzéklap kiszakadt, lapjai erősen megbarnultak. Használt. (00360)

Ár: 5000 FT Zeneelmélet, zenetudomány

kosárba teszem